Przejdź do menu Przejdź do treści

Nominacja do nagrody w Konkursie Fontnieczcionka dla Anny Wydymus

Powiedz stop betonozie. Projekt kampanii społecznej na temat betonozy polskich miast.

Autor – Anna Wydymus
Data obrony – lipiec 2022
Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Promotor – dr Daria Malicka
Kierunek studiów – Art & Design (II stopnia)

Kampania odnosi się do zjawiska betonozy, czyli nadmiernego, nieprzemyślanego użycia betonu w przestrzeni publicznej, często powiązanego z usuwaniem terenów zieleni.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie likwidacji zieleni oraz przybliżenie mieszkańcom miast sposobów na walkę z betonozą. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Tereny zieleni pełnią istotną rolę w kształtowaniu ładu przestrzennego i sprawiają, że miasto staje się lepszym miejscem do życia.

Projekt kampanii obejmuje elementy przeznaczone do prezentowania w przestrzeni miejskiej (plakaty, broszura informacyjna, wlepki) oraz w Internecie (projekt strony internetowej, materiały w mediach społecznościowych).

Anna Wydymus – Absolwentka Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Interesuje się projektowaniem graficznym, projektowaniem stron internetowych oraz ilustracją. https://dyplomy.fontnieczcionka.pl/dyplomy/2022#powiedz_stop_betonozie__projekt_kampanii_spolecznej_na_temat_betonozy_polskich_miast_