Przejdź do treści

Art & Design 2021/22

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

2021/2022

Pliki do pobrania