Przejdź do treści

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny

Studia I stopnia

Rekrutacja online

Limit miejsc: 38 osób

Opłata rekrutacyjna: 150zł

Link do rejestracji elektronicznej:
https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx

Terminy

Digital Design

stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: 01.06.2022 r. do 27.06.2022 r.

I etap – Przegląd portfolio (bez udziału kandydatów): 29, 30.06.2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 01.07.2022 r.

II etap – Rozmowa kwalifikacyjna (online): 04,05.07.2022 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 06.07.2022 r.

Wpisy: 07.07.2022 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 08.07.2022 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 11.07.2022 r.

 

Egzamin wstępny (dla starej i nowej matury)

Etap I: Przegląd portfolio – bez udziału kandydatów. Kandydat przesyła portfolio w wersji elektronicznej, list motywacyjny oraz oświadczenie. Portfolio musi zostać załączone w systemie rekrutacyjnym do 27.06.2022 23:59:00

Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.

Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

List motywacyjny o objętości maksymalnie 800 znaków, umieszczony wewnątrz portfolio, który przybliży komisji powód wyboru danego kierunku studiów przez kandydata. Może zawierać odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego zdecydowałem się na ten kierunek?
2. Jakie są moje zainteresowania sztuką, literaturą, kulturą?

Oświadczenie, które należy umieścić na ostatniej stronie portfolio:

Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.

……………………………………………….
data, imię i nazwisko”

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online.

Rozmowa dotyczyć będzie zainteresowań i dokonań twórczych kandydata.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

Digital Design (studia I stopnia)