Przejdź do treści

O instytucie

Historia Instytutu sięga 1978 roku, kiedy został utworzony Zakład Wychowania Plastycznego, przekształcony w roku 2000 w Instytut Sztuki, a następnie od 2008 roku współtworzył Wydział Sztuki. Od 2019 r. Instytut Grafiki i Wzornictwa kontynuuje swoją działalność, jako samodzielna jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W skład Instytutu wchodzą 3 katedry:

  • Katedra Grafiki Artystycznej i Rysunku
  • Katedra Designu
  • Katedra Komunikacji Wizualnej

Obecnie Instytut kształci ponad 350 studentów na 5 kierunkach studiów:

  • grafika I stopnia
  • design I stopnia (wcześniej wzornictwo)
  • komunikacja wizualna I stopnia
  • art&design II stopnia
  • projektowanie graficzne, multimedia II stopnia – podwójny dyplom z École supérieure d’art des Pyrénées – Pau Tarbes, Francja

W Instytucie realizowane są programy naukowo-badawcze i granty; organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, wystawy, konkury i projekty interdyscyplinarne.

Obszar badawczy Instytutu jest bardzo szeroki o obejmuje min.: grafika warsztatowa, multimedialna i cyfrowa, ilustracja, rysunek, projektowanie graficzne, komunikacja wizualna, typografia, wystawiennictwo, wzornictwo, projektowanie przestrzenni, intermedia, fotografia, techniki nietypowe, papier i książka, psychofizjologia widzenia.

Blisko 50 artystów i projektantów-wykładowców Instytutu prowadzi aktywną działalność projektową i artystyczną w kraju i zagranicą.

Instytut współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; liczne kontakty artystyczne i dydaktyczne są często wykorzystywane przez studentów programu europejskiego Erasmus +.

Instytut jest również aktywny w przestrzeni społecznej poprzez współpracę z innymi ośrodkami edukacyjnymi  i organizacjami społecznymi.