Przejdź do treści

Design — egzamin wstępny

R E K R U T A C J A    O N L I N E

ETAP I: portfolio + mini autoreferat

Do 05 lipca 2021r. kandydat załącza portfolio w wersji elektronicznej, w pliku pdf (Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB) na indywidualnym koncie kandydata w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. W portfolio przedstawia dokumentację własnych prac rysunkowych, malarskich, ewentualnie pozostałych (fotografia, kolaż, etc) oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata kierunkiem studiów i świadczące o jego predyspozycjach.

Wytyczne do portfolio:

 • ilość prezentowanych prac: max 25
 • format pliku: pdf
 • format strony A4 (pion lub poziom)
 • każda z prezentowanych prac powinna posiadać krótki opis: oryginalny format, technika, data powstania
 • pierwsza strona powinna zawierać dane osobowe
 • druga strona, to krótki autoreferat (max 1800 znaków ze spacjami) przybliżający osobę kandydata, jego zainteresowania i motywacje
 • kolejne strony przeznaczone są na prezentację prac

ETAP II: Rozmowa kwalifikacyjna online. 

 

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

Rozmowa dotyczyć będzie przesłanego w pierwszym etapie portfolio, zainteresowań kandydata oraz zweryfikowania jego wiedzy w zakresie designu poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa wybrane przez siebie podane zagadnienia:

 1. Design- znaczenie pojęcia

 2. Tendencje we współczesnym projektowaniu

 3. Odpowiedzialność projektanta

 4. Projektowanie uniwersalne

 5. Ergonomia w projektowaniu

 6. Ulubiony okres historyczny w kontekście sztuk projektowych

 7. Ulubiony projektant -charakterystyka twórczości

 8. Zero waste

 9. Design zrównoważony

 10. Co rozumiesz poprzez  wielofunkcyjność w projektowaniu
  (w ujęciu tradycyjnym i w  odniesieniu do współczesności)

Terminy  rekrutacji  2021/2022

Design, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

Przegląd prac: 07, 08.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 09.07.2021 r.

Rozmowa online: 12, 13.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 14.07.2021 r.

Wpisy: 15.07.2021 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 16.07.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 19.07.2021 r.

Wpisy na studia

Kandydat na studia, winien dokonać wpisu na listę studentów w terminach określonych przez Dyrektora Instytutu. Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. Wzór upoważnienia: https://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/rekrutacja/rekrutacja-2020-2021/pelnomocnictwo-do-wpisu-2020-2021.pdf

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza adres email. Wpisy powinny odbywać się z zachowaniem środków ostrożności, które reguluje zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2020 z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.