Przejdź do treści

Design — egzamin wstępny

R E K R U T A C J A    O N L I N E

 

ETAP I: portfolio

 

Do 1 lipca 2021r. kandydat załącza portfolio w wersji elektronicznej, w pliku pdf (maksymalny rozmiar pliku PDF, to 100MB), na indywidualnym koncie kandydata, w elektronicznym systemie rekrutacyjnym https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx. W portfolio przedstawia dokumentację własnych prac artystycznych (w zakresie rysunku, malarstwa, fotografii, kolażu i innych wybranych technik) i projektowych, będących dowodem zainteresowania kandydata obranym kierunkiem studiów i świadczących o jego predyspozycjach do podjęcia studiów projektowych. W związku z profilem kierunku, szczególnie brane pod uwagę będą prace, stanowiące autorską próbę odpowiedzi na wybrany problem projektowy, między innymi:

 • koncepcje i projekty przedmiotów użytkowych (np. mebel, lampa, zabawka itp.)
 • koncepcje i projekty związane z wnętrzami i przestrzenią
 • Inne eksperymenty projektowe

W zależności od stopnia zaawansowania projektu i umiejętności warsztatowych kandydata, wymienione projekty należy przedstawić (do wyboru i/lub) formie szkiców, plansz, zdjęć, schematów, scenariuszy użytkowych, wizualizacji

 

Wytyczne do portfolio:

 • ilość prezentowanych prac: min 10 – max 25 (Ilość prac nie zawsze jest równoznaczna z ilością stron, np. 1 projekt może być przedstawiony na 2-3 stronach, w zależności od potrzeby)
 • format pliku: pdf
 • format strony A4 (pion lub poziom)
 • pierwsza strona powinna zawierać dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, ukończona szkoła średnia

Podział strony

 • druga strona powinna zawierać krótkie uzasadnienie wyboru kierunku studiów (max 1000 znaków ze spacjami)
 • kolejne strony przeznaczone są na prezentację prac
 • każda z prezentowanych prac plastycznych powinna zawierać następujące informacje: oryginalny format, technika wykonania, data powstania, tytuł (jeśli jest)
 • każda z prezentowanych prac projektowych powinna zawierać następujące informacje: temat, data powstania, krótki opis

Kryteria oceny etapu I:

Zarówno w odniesieniu do treści zamieszczonych prac jak i sposobu ich prezentacji oceniane będą:

 • wrażliwość artystyczna i projektowa
 • kreatywność
 • estetyka
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi artystycznych i projektowych

Uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie decyduje zakwalifikowaniu się do etapu II.

 

 

ETAP II: rozmowa kwalifikacyjna (online)

Rozmowa dotyczyć będzie przesłanego w pierwszym etapie portfolio, zainteresowań kandydata oraz zweryfikowania jego wiedzy w zakresie designu zgodnie z profilem kierunku studiów (z naciskiem na wzornictwo- projektowanie produktu)

O przyjęciu na studia decydować będzie miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ilości punktów uzyskanej przez każdego z kandydatów.

 

Zagadnienia pomocnicze:

1. Design- znaczenie pojęcia
2. Tendencje we współczesnym projektowaniu
3. Odpowiedzialność projektanta
4. Projektowanie uniwersalne
5. Projektowanie inkluzywne
6. Ergonomia w projektowaniu
7. Ulubiony okres historyczny w kontekście sztuk projektowych
8. Ulubiony projektant -charakterystyka twórczości
9. Zero waste
10. Design zrównoważony
11. Co rozumiesz poprzez wielofunkcyjność w projektowaniu (w ujęciu tradycyjnym i w odniesieniu do współczesności)

 

Proponowana literatura:

1. Penny Sparke, Design. Historia wzornictwa, wyd. Arkady, Warszawa 2022.
2. Irma Kozina, Polski design, wyd. SBM, Warszawa 201
3. Don Norman, Design na co dzień, wyd. Karakter, Kraków 2018
4. Judith Miller, Design XX wieku, Grupa Wydawnicza Foksal, 2014
5. 2+3D – ogólnopolski kwartalnik projektowy, Kraków, 2001-2016

Proponowane źródła internetowe:

1. www.formy.xyz
2. www.label-magazine.com
3. www.designalive.pl
4. www.autoportret.pl

Terminy  rekrutacji  2022/2023

Design, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2022r. – do 1.07.2022 r.

Przegląd prac (I etap): 5.07.2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 06.07.2022 r.

Rozmowa online (II etap): 07, 08, 11, .07.2022 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 12.07.2022 r.

Wpisy na listę studentów: 13.07.2022 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 14.07.2022r.

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 15.07.2022 r.