Przejdź do treści

Pracownie dyplomowe

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się pracownia dyplomowa, proszony jest aby do końca czerwca wskazał osobę, którą preferuje jako prowadzącego pracownie.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO PRACOWNIE DYPLOMOWĄ. Posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału  studentów na pracownie.

Obsada prowadzących pracownie wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się z w każdym roku, opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na do pracowni decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

Opisy pracowni dyplomowych na kierunku Wzornictwo

Prowadzący:

dr Marcin Klag

 

Opis pracowni dyplomowej:

Projekty wykonywane w pracowni skupiają się na precyzyjnym zdefiniowaniu potrzeby i próbie odpowiedzi na zapotrzebowanie w sposób kompleksowy, bez nadmiernego angażowania środków produkcji. Studenci, często wykonując zadania dostosowane do rzeczywiście istniejących kontekstów, zwracają uwagę na możliwości finansowe i technologiczne potencjalnych klientów, dostosowując do nich projekt, zarówno w warstwie materiałowo-technicznej jak i semantycznej. Prace studentów obejmują zakres od projektowania produktu poprzez komunikację wizualną po projektowanie procesów, często będąc rozpiętymi w obrębie tej triady.

Prowadzący:

dr Bartosz Mucha

 

Opis pracowni dyplomowej:

W ramach wybranego przez siebie tematu student powinien szukać sytuacji, potencjalnych problemów, które wymagają projektowego wsparcia. Moment, który tradycyjnie nazywamy projektowym, odsuwany jest jak najdalej, po to, by przeprowadzić możliwie rzetelnie pracą badawczą stanowiącą fundament późniejszej realizacji.

Prowadzący:

dr Dagmara Latała

 

Opis pracowni dyplomowej:

Słowa które charakteryzują pracownię to przedsiębiorczość, rzemiosło i produkcja. W ramach zajęć studenci są zachęcani do krytycznego namysłu nad zastaną rzeczywistością, postrzegania problemu w kontekście nie tylko rynkowym ale też społecznym, i rozwiązania poprzez inteligentnie zaprojektowany produkt.

Ważnym aspektem procesu twórczego w ramach tematów dyplomowych jest zestawienie tradycyjnych technik rzemieślniczych z nowymi technikami produkcji. To zmiana spojrzenia na design, które w pewnym zakresie tej twórczości, docenienia indywidualną przedsiębiorczość, daje możliwość wdrożeń małych serii a jednocześnie tworzy pole do eksperymentowania w obrębie różnorodnych technologii.

Prowadzący:

dr Monika Natkaniec-Papp

 

Opis pracowni dyplomowej:

Projekty są podsumowaniem trzyletniego okresu kształcenia w kierunku projektowania produktu. Powstają z wykorzystaniem nabytej na poszcz. kursach wiedzy i umiejętności projektowych oraz pod merytoryczną opieką promotora.  Prace stanowią oryginalne propozycje rozwiązania wybranych problemów projektowych dot. współczesnej przestrzeni i jej użytkowników.