Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminaria dyplomowe

Historyczka sztuki, anglistka. Zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (szczególnie kręgu anglosaskiego), teoria i filozofia sztuki, muzeologia i wystawiennictwo, studia kulturowe, geografia kulturowa, teoria krajobrazu, architektura i dizajn.

Historyczka sztuki i dizajnu; zainteresowania: historia dizajnu, architektury wnętrz, meblarstwa, rzemiosła artystycznego; nurty w dizajnie: etnodizajn, ekodizajn, projektowanie prospołeczne, slowdizajn, nomadyzm.

Pliki do pobrania