Przejdź do treści

Grafika — egzamin wstępny

R E K R U T A C J A     O N L I N E
Kierunek Grafika – studia stacjonarne I stopnia

 

etap I: Przegląd prac kandydata tzw. teczki.

Kandydat przesyła do przeglądu prace w formie prezentacji pdf.

W skład prezentacji może wejść max. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych, malarskich, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacje prac intermedialnych, przestrzennych, screeny prac video i filmów animowanych itd.

Celem tego etapu jest poznanie umiejętności plastycznych oraz możliwości kreacyjnych kandydata.

II etap: Rozmowa kwalifikacyjna online.

Autoprezentacja kandydata (do 5 min.). Przygotowanie krótkiej wypowiedzi potwierdzającej zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej, ilustracji, wystaw w muzeach i galeriach sztuki współczesnej, bieżących wydarzeń kulturalnych.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

Terminy  rekrutacji  2021/2022

Grafika, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

Przegląd prac: 30.06, 01.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 02.07.2021 r.

Rozmowa online: 05,06.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 07.07.2021 r.

Wpisy: 08.07.2021 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 09.07.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 12.07.2021 r.

Wpisy na studia

Kandydat na studia, winien dokonać wpisu na listę studentów w terminach określonych przez Dyrektora Instytutu. Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. Wzór upoważnienia: https://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/rekrutacja/rekrutacja-2020-2021/pelnomocnictwo-do-wpisu-2020-2021.pdf

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza adres email. Wpisy powinny odbywać się z zachowaniem środków ostrożności, które reguluje zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2020 z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.