Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

II rok studiów licencjackich 2020/2021

Semestr III:

Grafika_Lic_stac_2_sem3_FilozofiaZElementamiEstetyki_Stankiewicz-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_FotografiaA_Mirosław_Niesyto-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaIlustracyjna_Bobulska-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_Zespół dydaktyczny-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaFotografii_Markiewicz-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaGrafiki_Siatka-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Sowa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGgrafikiInternetowej_Heciak-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyObrazuCyfrowego_Magdalena_Lazar-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_ProjektowanieGraficzne_A_Urbanczyk_Szmyd-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_RysunekC_Jacek_Zaborski_Anna_Sadowska-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem3_WarsztatyArtystyczne_Sobczyk_Winek-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21

Semestr IV:
Grafika_Lic_stac_2_sem4_FotografiaB_Mirosław_Niesyto-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_ZespółDydaktyczny-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_HistoriaProjektowaniaGraficznego_Agata Wójcik-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_MetodologiaTeoriiSztuki_BernadetaStano-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ObrazCyfrowy_Małysa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Sowa-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ProjektowanieGraficzneB_Urbanczyk_Szmyd-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Psychologia_reklamy_Wiktoria_Kozioł-20-21
Grafika_Lic_stac_2_sem4_RysunekD_Halina_Cader_Anna_Sadowska-20-21

II rok studiów licencjackich 2019/2020

Semestr III:

Grafika_Lic_stac_2_sem3_FilozofiaZElementamiEstetyki_Stankiewicz-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGrafikiCyfrowej_Małysa_Lazar-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaIlustracyjna_Bobulska_Żmijowska-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_FotografiaA_Mirosław_Niesyto-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_GrafikaWarsztatowaA_Zespół dydaktyczny-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaFotografii_Wasilewska-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_HistoriaGrafiki_Siatka-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Sowa-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGgrafikiInternetowej_Heciak-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_PodstawyGrafikiCyfrowej_Małysa_Lazar-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_ProjektowanieGraficzneA_Zabdyrska-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_RysunekC_Jacek_Zaborski_Anna_Sadowska-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_StrukturyWizualneA_Janczy-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem3_WarsztatyArtystyczne_Zespół_Dydaktyczny-19-20

Semestr IV:

Grafika_Lic_stac_2_sem4_FotografiaB_Mirosław_Niesyto-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaCyfrowa_Małysa_Lazar-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_GrafikaWarsztatowaB_ZespółDydaktyczny-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_HistoriaProjektowaniaGraficznego_Agata Wójcik-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Komiks_Sroka-Mucha-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_MetodologiaTeoriiSztuki_BernadetaStano-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Podstawy animacji_Rodobolska-Dudek_Wojciechowski-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_ProjektowanieGraficzneB_Zabdyrska_Klag-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_RysunekD_Jacek_Zaborski_Anna_Sadowska-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_Psychologia_reklamy_Półtorak-19-20
Grafika_Lic_stac_2_sem4_StrukturyWizualneB_Janczy-19-20