Przejdź do treści

Karty kursów — wzornictwo

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

1 rok studiów licencjackich

Semestr 1

Wzornictwo_LIC_stac_1_sem1_EdytoryGraficzne_Jędrysek