Przejdź do treści

O kierunku

Studia II stopnia stacjonarne

Art & Design

Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są sztuczne, często nieodpowiadające zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy.

Dlatego powstały studia magisterskie Art & Design, który łączą w sobie kierunki prowadzone na Wydziale Sztuki: Grafika, Design, Sztuka i Media, Digital Design oraz Komunikacja Wizualna.

Uważamy, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – powinni mieć pełny wybór metod i technik twórczych, wypróbować różne technologie i pogłębić wiedzę na wybrane tematy.

Dlatego kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii.

Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych i projektowych. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców.

Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

DEKLARACJA WYBORU modułów Art &Design
Formularz projektu A&D

Przykładowe ścieżki

Ścieżka Design

Ścieżka Art